دانخوری بشقابی اتوماتیک ( 1 سالن 50 متری 3 خط)

دانخوری بشقابی اتوماتیک ( 1 سالن 50 متری 3 خط)

صفحه اصلی دوربین عکاسی تجهیزات آشپزخانه صنعتی پارکت

دانخوری بشقابی اتوماتیک ( 1 سالن 50 متری 3 خط)

ظرفیت مخزن 10 کیلو گرم / ظرفیت بشقاب 4 کیلو گرم / تعداد بشقاب های پر شده بسته به ابعاد سالن / زمان پر شدن بشقاب ها بسته به ابعاد سالن / ظرفیت دان داخل بشقاب ها 4 کیلو گرم / فاصله مرکز به مرکز بشقاب 70 سانتی / ظرفیت حمل دان 450 کیلو گرم بر ساعت / سرعت حرکت کابل در سالن سیستم اگر میباشد / قدرت موتور 1 اسب / جنس بشقاب p.p